-
-
-
-
-
-
Teated
PRESSITEADE 09.01.2007. Allkirjastatakse suuremahulise veemajandusprojekti 4 ehitustöövõtulepingut kogusummas 616 miljonit eesti krooni (9 jaanuar 2007)

Kolmapäeval, 10. jaanuaril kell 11 allkirjastatakse Euroopa Liidu (EL) Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projekti Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti (AS Matsalu Veevärk alamprojekt) – projekteerimis-ja ehitustööde 4 lepingut summas ligi 616 miljonit krooni. Lepingute allkirjastamine toimub Märjamaa Vallavalitsuse volikogu saalis (aadressil Tehnika 11 Märjamaa).

Matsalu veemajandusprojekti näol on tegemist väga suure ja laiaulatusliku projektiga, mis hõlmab kolme maakonda (Lääne-, Pärnu- ja Raplamaa) ja 11 omavalitsust. Lepingud sõlmivad tellijana AS Matsalu Veevärk ja töövõtjatena konsortsiumid AS Water Ser/OÜ Arco Ehitus/AS Aspi ning AS Merko Ehitus/AS Terrat/AS Amaks. Ehitustööd algavad esimestes asulates 2007. aastal. Ehitus lõpeb aastal 2009, peale mida on 90% projekti piirkonna elanikest võimalus liituda ühisveevärgi– ja kanalisatsioonivõrguga ning saada endale euronõuetele vastav joogivesi.

Matsalu Veevärk AS juhataja Marko Matsalu sõnul kaks aastat tagasi käivitunud Matsalu alamvesikonna veemajanduse arendamise projekt nägi ette töid 256 miljoni krooni ulatuses. Kui septembri lõpus riigihankele laekunud pakkumused avati, selgus, et töö kujuneb 360 miljonit krooni kallimaks kui plaanitud.

Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (KIK) nõukogu tegi otsuse lisavahendite leidmiseks tingimusel, et riik paneb õla alla aastatel 2007-2009. Omaosalust suurendasid ka kõik projektis osalevad omavalitsused.

Kuna lisaraha vajadus tekib juba 2007. aasta lõpus, siis Vabariigi Valitsus eraldas oma korraldusega detsembris 2006 riigieelarvest ligi 297 miljonit eesti krooni.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja ning keskkonnaprojektide arendaja, mis alustas tegevust 2000. aasta mais. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab EL Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja ühtekuuluvusfondi (ÜF) keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid ning korraldab Eesti riigi poolt välispankadelt võetud keskkonnalaenude edasilaenamist.

AS Matsalu Veevärk on 11 Raplamaa, Läänemaa ja Pärnumaa valla asutatud ettevõte. Ettevõtte eesmärgiks on korraldada Euroopa Komisjonile esitatud Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluses kirjeldatud tööde teostamine ning hilisem opereerimine. Euroopa Komisjon võttis vastu otsuse projekti rahastamiseks Ühtekuuluvusfondist abi andmiseks 23. detsembril 2004. a.

Lisainformatsioon:
Marko Matsalu
AS Matsalu Veevärk juhatuse liige
Mobiil: +372 56 465 085
marko@matsaluvv.ee
www.matsaluvv.ee


Arhiiv