-
-
-
-
-
-
Teated
AS Matsalu Veevärk uued veeteenuste hinnad alates 01.04.2016.a. (18 veebruar 2016)

Lp AS Matsalu Veevärk kliendid!

 

Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastusele 17.02.2016 nr 9.1-3/16-001 kehtivad AS-i Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.04.2016.a. alljärgnevad veeteenuste hinnad:

 

* tasu võetud vee eest 1,33 €/m3

* tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,67 €/m3

 

Hindadele lisandub käibemaks.

 

Lugupidamisega

AS Matsalu VeevärkArhiiv